Λίγα λόγια για το Internet Marketing

Internet Marketing είναι το marketing που επιτυγχάνεται μέσω του Internet, δηλαδή η χρήση του διαδικτύου και των εφαρμογών του για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.


Τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία μέσω των καναλιών του διαδικτύου που αποσκοπούν στην επικοινωνία με το κοινό και στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, μπορούν να διευκολύνουν στην ανάπτυξη σχέσεων οι οποίες μπορούν να πουλήσουν. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, ότι δεν είναι τα εργαλεία του Internet Marketing που πωλούν τα προϊόντα, αλλά οι σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται μέσα από τα εργαλεία αυτά.

Βασική αρχή του marketing είναι να γνωρίζουμε πώς σκέφτεται ο πελάτης. Πως αντιδρά ο σύγχρονος καταναλωτής; Ποια τα στάδια από τα οποία περνά για να αποφασίσει και να αγοράσει; Τι τον παρακινεί ή τι τον αποθαρρύνει;


Ποιος είναι ο σύγχρονος καταναλωτής;

  • Δέχεται πολλές πληροφορίες
  • Έχει πολλές εναλλακτικές και δυνατότητα εύκολης συναλλαγής
  • Έχει δυνατότητα εύκολης συναλλαγής
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ – ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Ολοκληρωμένη Στρατηγική Internet Marketing

  1. Ορισμός στόχου και τρόπου αξιολόγησης της επιτυχίας με αντίστοιχους δείκτες (KPIs) [e-Business & Marketing Plan]
  2. Η φιλική στο χρήστη ιστοσελίδα αποτελεί το βασικό κανάλι υλοποίησης της στρατηγικής [Web Design & Development]
  3. Επιλογή σωστών λέξεων κλειδιών με στόχο τη βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης της ιστοσελίδας, [Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης (SEO)]
  4. Επιλογή υποσυνόλου συγκεκριμένων λέξεων κλειδιών με στόχο τη βελτίωση/βελτιστοποίηση του ποσοστού μετατροπής [Βελτιστοποίηση της καμπάνιας SEO]
  5. Εύρεση άλλων τρόπων προσέλκυσης επισκεπτών προς την ιστοσελίδα [Google Adwords, Social Media Marketing, Mobile Marketing]
  6. Εφαρμογή λοιπών μεθόδων συνδυαστικά [Link building, Content Marketing, Email Marketing, Online Advertising ]