Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια Internet Marketing

Ο Ζιάκης Χρήστος δημιουργεί ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.