Κατασκευή σύνθετης διαδικτυακής εφαρμογής

Σε περιπτώσεις που μία δυναμική ιστοσελίδα δεν αρκεί, αλλά απαιτείται κάποια σύνθετη διαδικτυακή εφαρμογή, στην iMarketing έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία να σας βοηθήσουμε.


Προκειμένου να αναπτυχθεί μία ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή, θα πρέπει αρχικά να αναλυθούν οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές του έργου. Στη συνέχεια συντάσεται από εμάς μία τεχνική μελέτη με αναλυτική περιγραφή των τεχνολογιών που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν ώστε να εξασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα τεχνολογικά δεδομένα.

Η κατασκευή μιας διαδικτυακής εφαρμογής είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και λαμβάνουμε υπόψη μας την επεκτασιμότητα της, τις μελλοντικές προβλέψεις και τις σωστές προδιαγραφές ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα, όπως παγίδευση σε μια ξεπερασμένη τεχνολογία.

Ακόμη όμως και αν δεν επιλέξετε να συνεργαστείτε μαζί μας για την ανάπτυξη της διαδικτυακής σας εφαρμογής, μπορούμε να αναλάβουμε τη συμβουλευτική υποστήριξη και την επίβλεψη του έργου, εκπροσωπώντας την επιχείρηση σας στις συνομιλίες με την εταιρία που θα επιλέξετε να αναλάβει την ανάπτυξη της εφαρμογής σας. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι, ότι το έργο αναπτύσσεται στο μικρότερο για εσάς κόστος, με τις σωστές προδιαγραφές και υπό τις συμφωνημένες συνθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.