Σύνταξη e-business & marketing plan για τη διαδικτυακή σας επιχείρηση

Σκοπός της δημιουργίας ενός e-business plan είναι η βιωσιμότητα της επιχείρησης, η μεγιστοποίηση του κέρδους της, η συνεχής ανάπτυξη της και δημιουργία ισχυρού ονόματος στον τομέα της. Επιπλέον αναλύονται οι ανάγκες, τα προβλήματα και οι απαιτήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.


eBusiness Plan and Digital Marketing Plan

Γιατί είναι απαραίτητο ένα e-Business plan

 • Καταγράφει τους επιμέρους επιχειρηματικούς στόχους και τον τρόπο ελέγχου της επίτευξης τους
 • Παρέχει μία σαφή εικόνα της παρούσας και μελλοντικής κατάστασης της επιχείρησης, πράγμα που διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων
 • Παρουσιάζει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της επιχείρησης στον κλάδο δραστηριοποίησης της
 • Βοηθά στον εντοπισμό και ανάλυση του ανταγωνισμού
 • Είναι απαραίτητο για την προσέλκυση επενδυτών και τη συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης

Τι περιλαμβάνει ένα e-Βusiness plan της imarketing.gr

 • Περιγραφή επιχείρησης & Ανάλυση του επιχειρηματικού μοντέλου με χρήση του εργαλείου του Business Model Canvas
 • Πληροφορίες για την αγορά των προϊόντων ή των υπηρεσιών
  • Μερίδιο Αγοράς
  • Ανταγωνισμός
  • Σχεδιασμός Marketing
  • Σχεδιασμός Λειτουργιών
 • Συνολικό κόστος έργου & Οικονομική ανάλυση
 • Στρατηγικοί στόχοι της επένδυσης

Έχουμε την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία για να συντάξουμε μαζί το ηλεκτρονικό επιχειρηματικό σας πλάνο και να σας βοηθήσουμε να πετύχετε. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενά προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, καθώς εσείς γνωρίζετε το δικό σας κλάδο, και εμείς γνωρίζουμε τον κλάδο του Internet.