Ανάπτυξη ιστοσελίδας με χρήση του CMS Drupal

Το Drupal είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου το οποίο ενδείκνυται για χρήση σε πολύπλοκα συστήματα. Η αρχιτεκτονική δομή του επιτρέπει την ανάπτυξη πολυδιάστατων εφαρμογών.


Κατασκευή Ιστοσελίδων με Drupal

Χαρακτηριστικά του Drupal CMS

  • Παρέχει τη μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με τα υπόλοιπα Open Source CMS
  • Παρέχει μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης
  • Ενδείκνυται για ανάπτυξη και προγραμματισμό πολύπλοκων συστημάτων
  • Απαιτεί εξειδικευμένη γνώση προγραμματισμού και υψηλότερου επιπέδου κατάρτιση
  • Φιλικό στις μηχανές αναζήτησης


Το Drupal θεωρείται από έμπειρους προγραμματιστές ως η καλύτερη επιλογή Open Source CMS καθώς η αρχιτεκτονική του το επιτρέπει να είναι επεκτάσιμο και παρέχει τα καλύτερα επίπεδα ασφάλειας σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα. Η πολυπλοκότητα και διαλειτουργικότητα του το καθιστά ιδανικό για χρήση σε σύνθετες και απαιτητικές εφαρμογές.

Στην imarketing.gr αναπτύσσουμε εφαρμογές σε Drupal και παραμετροποιούμε τον κώδικα του ώστε να το προσαρμόσουμε 100% στις ανάγκες σας. Θέλετε να συνεργαστούμε;.