Δυναμικές vs Στατικές Ιστοσελίδες

Οι στατικές ιστοσελίδες (η αλλιώς επίπεδες ιστοσελίδες) έχουν το χαρακτηριστικό ότι παρουσιάζονται στην οθόνη του χρήστη όπως ακριβώς είναι αποθηκευμένες στο server σε αντίθεση με τις δυναμικές ιστοσελίδες οι οποίες δημιουργούνται live από την διαδικτυακή εφαρμογή που επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων και φορτώνει τα περιεχόμενα της.

Δυναμικές Ιστοσελίδες

"Τι σημαίνει αυτό για μένα;"

Με απλά λόγια, οι στατικές ιστοσελίδες για να μπορέσουν να τροποποιηθούν θα πρέπει να τις αλλάξετε δουλεύοντας απευθείας στον κώδικα και χρειάζεται να έχετε γνώσεις HTML. Αντίθετα συνήθως οι δυναμικές ιστοσελίδες διαθέτουν ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου το οποίο επιτρέπει το χρήστη της ιστοσελίδας, π.χ. το διαχειριστή να προσθέτει και να αφαιρεί κείμενα, φωτογραφίες και άλλο πολυμεσικό περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Οι στατικές ιστοσελίδες είναι πολύ πιο οικονομικές καθώς η αρχιτεκτονική της είναι απλή, αφού δεν απαιτείται κάποια βάση δεδομένων ή μια εφαρμογή που θα επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων.

Οι περισσότερες σύγχρονες ιστοσελίδες είναι δυναμικές, ωστόσο και οι στατικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ορισμένες περιπτώσεις (πχ. microsites για συγκεκριμένο προϊόν), όπου δεν είναι απαραίτητη η τροποποίηση της από χρήστη που δεν έχει γνώσεις προγραμματισμού.

Σας ενδιαφέρει να συζητήσουμε
για μία πιθανή συνεργασία;