Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης στα οργανικά (μη πληρωμένα) αποτελέσματα της Google

Η βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης αναφέρεται στις τεχνικές που ακολουθούμε για να βελτιώσουμε τις θέσεις εμφάνισης μιας ιστοσελίδας στις Μηχανές Αναζήτησης και κυρίως την Google στα οργανικά (μη πληρωμένα αποτελέσματα). Η διαδικασία βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας είναι δυναμική & χρονοβόρα, και απαιτεί συστηματική ενασχόληση και πραγματοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών ώστε η ιστοσελίδα σας να πληρεί τα σχεδόν 200 κριτήρια που λαμβάνει υπόψην της η Google.


Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία ολοκληρωμένη καμπάνια βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης θα πρέπει να γνωρίζουμε:

Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης
  • Ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης.
  • Ποιές μηχανές αναζήτησης προτιμούν οι υποψήφιοι πελάτες της επιχείρησης
  • Τις λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούν για εύρεση και την συχνότητά τους (για πράγματα σχετικά με τον κλάδο της επιχείρησης)

Ξέρετε ότι:

  • Η οργανική αναζήτηση λαμβάνει 250% περισσότερα κλικ από τα πληρωμένα αποτελέσματα (Google Adwords).
  • H οργανική αναζήτηση μετατρέπει 30% περισσότερο.
  • Το 81% των χρηστών Internet επισκέπτεται ιστοσελίδες μέσω της μηχανής αναζήτησης Google.
  • Η πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης λαμβάνει το 80% των κλικ.
  • Η δεύτερη σελίδων των αποτελεσμάτων αναζήτησης λαμβάνει το 10% των κλικ.
  • Εάν ο δικτυακός τόπος σας δεν βρίσκεται στα 50 κορυφαία αποτελέσματα της αναζήτησης κανείς δεν θα τον βρει.

Μπορούμε να αναλάβουμε τη βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης SEO της ιστοσελίδας σας.