Συντήρηση Ιστοσελίδων

Μία ιστοσελίδα ή μία διαδικτυακή εφαρμογή είναι ένας δυναμικός μηχανισμός που εξελίσσεται διαρκώς, τροποποιείται και επεκτείνεται προκειμένου να προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς και στις απαιτήσεις των επισκεπτών της. Για το λόγο αυτό η εμπλοκή εξειδικευμένου προσωπικού κρίνεται αναγκαία σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και συντήρησης της.


Επιπλέον, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες, που θα πρέπει η ιστοσελίδα να προσαρμόζεται άμεσα στις νέες απαιτήσεις. Η τεχνική συντήρηση μιας ιστοσελίδας είναι μια διαδικασία που δεν θα πρέπει να παραβλέπετε όσοι ασχολήστε επαγγελματικά με το διαδίκτυο.

Διαβάστε περισσότερα για τη συντήρηση ιστοσελίδων με συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα.

Τεχνική Υποστήριξη

Είτε είστε ήδη πελάτης της imarketing.gr, είτε όχι, μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Σας ενημερώνουμε ότι για τις κατ' αποκοπή εργασίες το κόστος εργασιών συντήρησης είναι 20 € + 24% ΦΠΑ ανά 30 λεπτά εργασίας.