Συμβουλευτική σε θέματα διαδικτύου

Διαθέτουμε τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση να σας καθοδηγήσουμε και να σας προετοιμάσουμε για να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα στο διαδίκτυο χωρίς περιττά έξοδα.


  • Εκπαίδευση σε χρήση Συστημάτων
  • Υποστήριξη ανάπτυξης Έργων Πληροφορικής
  • Συμβουλευτική Internet Marketing
Μπορείτε να επιλέξετε να συνεργαστείτε μαζί μας για την ανάπτυξη της διαδικτυακής σας εφαρμογής. Ακόμα και αν δεν συνεργαστούμε μπορούμε να αναλάβουμε τη συμβουλευτική υποστήριξη και την επίβλεψη του έργου, εκπροσωπώντας την επιχείρηση σας στις συνομιλίες με την εταιρία που θα επιλέξετε να αναλάβει την ανάπτυξη της εφαρμογής σας. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι, ότι το έργο αναπτύσσεται στο μικρότερο για εσάς κόστος, με τις σωστές προδιαγραφές και υπό τις συμφωνημένες συνθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.