Σεμινάριο Βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης

Στο εξ' αποστάσεως σεμινάριο "Βελτιστοποίηση για μηχανές Αναζήτησης - SEO" της imarketing οι ενδιαφερόμενοι θα εξοικειωθούν με τις έννοιες και τεχνικές της και θα ανακαλύψουν εργαλεία και μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν σε ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα για την βελτίωση της τοποθέτησης τους στα οργανικά - μη πληρωμένα μέσω Google Adwords - αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης.

"Γιατί είναι σημαντική η βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μου για τις μηχανές αναζήτησης;"

Το διαδίκτυο έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα μας. Ο τρόπος που επικοινωνούμε, αναζητούμε πληροφορίες και κάνουμε τις αγορές μας έχει αλλάξει και πλέον το 50% των online και offline αγορών ξεκινούν με μια αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης Google. Σίγουρα μία ποιοτική ιστοσελίδα όπου προβάλλονται τα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελεί τη βάση για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό. Για να μπορέσετε να προσελκύσετε επισκέπτες - δυνητικούς αγοραστές θα πρέπει η ιστοσελίδα σας ή το ηλεκτρονικό σας κατάστημα να εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης για τις λέξεις και φράσεις κλειδιά που θέλετε να στοχεύσετε.

Συνήθως οι χρήστες ψάχνουν στα αποτελέσματα των πρώτων δύο σελίδων των αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης της Google. Εάν κάποια ιστοσελίδα εμφανίζεται σε επόμενες σελίδες τότε υπάρχουν περιορισμένες πιθανότητες ένας χρήστης να εισέλθει σε αυτές. Ως εκ τούτου, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης SEO σε μια επιχείρηση είναι τα παρακάτω:

 • παρέχει στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών.
 • έχει θετικό ψυχολογικό αντίκτυπο στους επισκέπτες - δυνητικούς πελάτες σας.
 • βοηθά στην ενίσψυση του brand name της επιχείρησης σας.
 • συνεισφέρει στην αύξηση στοχευμένης διαδικτυακής επισκεψιμότητας.
 • παρέχει γρήγορα μετρήσιμη απόδοση επένδυσης (ROI).
 • αυξάνει και ενισχύει τις πωλήσεις προϊόντων.
 • εξασφαλίζει ένα χαμηλότερο κόστος απόκτησης πελατών.
 • αποτελεί το οικονομικότερο εργαλείο marketing, ακόμη και στο διαδίκτυο (Kumar, 2013).

Ποιος είναι ο εισηγητής του σεμιναρίου;

Χρήστος Ζιάκης Digital Marketing PhD Linkedin Facebook

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Δρ. Χρήστος Ζιάκης, μηχανικός πληροφορικής, απόφοιτος Εφ. Πληροφορικής, απόφοιτος MSc στην Επιχειρηματική Πληροφορική, διδάκτορας του τμήματος Εφ. Πληροφορικής και επιστημονικός συνεργάτης του εργαστηρίου ISeB Lab (Information Systems and e-Business Lab) της σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επιπρόσθετα έχει 15ετή εμπειρία ως προγραμματιστής και ειδικός SEO ως ελεύθερος επαγγελματίας και ιδρυτής της imarketing.gr. Συμμετέχει ως CTO σε νεοφυείς επιχειρήσεις και εισηγείται ως επισκέπτης καθηγητής σε μαθήματα Digital Marketing στην ενότητα "Βελτιστοποίησης για Μηχανές Αναζήτησης" σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (MBA, MIS), στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και σε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.

Ερευνητικό έργο του εισηγητή - Search Engine Optimization

Πρόσφατη έρευνα για τη Βελτιστοποίηση για Μηχανές Αναζήτησης - SEO και τις παραμέτρους που επηρεάζουν τα αποτελέσματα αναζήτησης δημοσιεύτηκε στην ειδική έκδοση "Search Engine Optimization" του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Future Internet.

Ενότητες του Σεμιναρίου Βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης - (Διάρκεια 5 ώρες)

Εισαγωγή στη Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης

 • Κατανοώντας τη Βελτιστοποίηση για Μηχανές Αναζήτησης
 • Τι είναι το SEO
 • Πως λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης

Τις τελευταίες δεκαετίες οι χρήστες του διαδικτύου έχουν πολλαπλασιαστεί και η πρόσβαση σε αυτό πραγματοποιείται τόσο μέσω σταθερών αλλά και κινητών συσκευών. Επιπλέον, εταιρίες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως αποκλειστικό η συνοδευτικό κανάλι προώθησης και πώλησης των προϊόντων ή υπηρεσιών τους. Καθημερινά χιλιάδες ιστοσελίδες δημιουργούνται και δημοσιεύονται στο διαδίκτυο με την ελπίδα να έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, ωστόσο είναι συχνό φαινόμενο η κατασκευή μιας ποιοτικής ιστοσελίδας να μη συνοδεύεται από την ανάλογη επισκεψιμότητα. Η προώθηση μιας ιστοσελίδας αποτελεί αντικείμενο μελέτης και εφαρμογής του Digital Marketing και ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται σε αυτές τις τεχνικές αφού έχει παρατηρηθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών ξεκινούν από μια αναζήτηση στις μηχανές αναζήτησης, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι καταφεύγουν για να ενημερωθούν για το προϊόν ή την υπηρεσία που τους ενδιαφέρει.

Μία λοιπόν, από τις βασικές επιδιώξεις των ιστοσελίδων είναι να εμφανίζονται σε υψηλές θέσεις των σελίδων αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης (Search Engine Result Pages – SERP) για συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά. Μία καμπάνια Search Engine Marketing (SEM) μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην προώθηση την ιστοσελίδας και στην υψηλότερη κατάταξή της (Tomasi and Li 2015).

Παράγοντες βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης

 • Παράγοντες On-page
  • Παράγοντες περιεχομένου ιστοσελίδας και συνάφεια με τις φράσεις κλειδιά
  • Παράγοντες ταχύτητας φόρτωσης ιστοσελίδας
  • Παράγοντες ασφάλειας ιστοσελίδας
  • Παράγοντες εμφάνισης ιστοσελίδας σε κινητές συσκευές
  • Λοιποί τεχνικοί παράγοντες
 • Παράγοντες Off-page
  • Δημιουργία συνδέσμων (Link building)
  • Κοινωνικά Δίκτυα
 • Παράγοντες επισκεψιμότητας
 • Χρήσιμα εργαλεία για τη βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης
 • Black Hat SEO

Με βάση την εφαρμογή ή μη των τεχνικών SEO οι ιστοσελίδες αξιολογούνται από τις μηχανές αναζήτησης και τα συμπεράσματα της αξιολόγησης καθορίζουν την τελική τους κατάταξη στα αποτελέσματα που εμφανίζονται στους χρήστες (Law et al. 2010). Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες κριτηρίων που ελέγχονται από τις μηχανές αναζήτησης και παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:

  • Ο βαθμός στον οποίο είναι βελτιστοποιημένη μία ιστοσελίδα όσον αφορά στο περιεχόμενο και στον κώδικα της (On-page SEO)
  • Σε τι βαθμό γίνεται η προώθησή της στο διαδίκτυο και η παρουσία της στα κοινωνικά δίκτυα (Off-page SEO)
  • Διάφορες μετρικές επισκεψιμότητας

Οι on-page παράγοντες έχουν να κάνουν με τα στοιχεία του ιστοτόπου και περιλαμβάνουν τεχνικές ρυθμίσεις, την ποιότητα του κώδικα της ιστοσελίδας, το κείμενο, το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, τη φιλικότητα προς τον επισκέπτη. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι off-page παράγοντες, όπως σύνδεσμοι από άλλους ιστότοπους, παρουσίαση και συμμετοχή των χρηστών στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ που πραγματοποιούνται σε τρίτες ιστοσελίδες αφού λαμβάνει υπόψη την χτίσιμο συνδέσμων με σχετικές ιστοσελίδες και συνοψίζονται στη φράση: Όσο πιο σχετικές ποιοτικές συνδέσεις έχετε, τόσο υψηλότερη θα είναι η κατάταξή σας στο Google. Η τρίτη κατηγορία αφορά σε παράγοντες επισκεψιμότητας, όπως ο αριθμός επισκεπτών μιας ιστοσελίδας και το ποσοστό εγκατάλειψης τα οποία δίνουν σήματα στη Google για την ποιότητα της ιστοσελίδας και την επάρκεια του περιεχομένου της.

Ανάλυση λέξεων κλειδιών και συγγραφή περιεχομένου

 • Λέξεις/φράσεις κλειδιά και η σημαντικότητα της ανάλυσης τους
 • Συγγραφή περιεχομένου φιλικό προς τις μηχανές αναζήτησης
 • Χρήσιμα εργαλεία ανάλυσης και εντοπισμού λέξεων κλειδιών

Οι λέξεις κλειδιά είναι οι λέξεις ή φράσεις που πληκτρολογούν οι χρήστες για να εμφανιστούν σχετικά αποτελέσματα. Ο προσδιορισμός των λέξεων και των φράσεων που χρησιμοποιούν οι χρήστες των μηχανών αναζήτησης για να εντοπίσουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή της πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν είναι ένα από τα βασικά βήματα μιας στρατηγικής digital marketing και βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης. Αφού προκαθοριστούν οι επιθυμητές φράσεις κλειδιά ακολουθεί η ενσωμάτωση τους στην ιστοσελίδα και στις υποσελίδες της, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η στρατηγική ανάλυσης λέξεων κλειδιών θα πρέπει να είναι μία επαναληπτική διαδικασία.

Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης ιστοσελίδων βασισμένες στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Wordpress

 • Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου
 • Βήματα βελτιστοποίησης ιστοσελίδας βασισμένης σε Wordpress

Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου είναι ένα λογισμικό το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν, να τροποποιούν και να δημοσιεύουν περιεχόμενο, κυρίως στο διαδίκτυο και για το λόγο αυτό αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως Web Content Management Systems. Ο βασικός στόχος ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου είναι να προσφέρει ένα εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης για τη δημιουργία και διαχείριση διαδικτυακών εφαρμογών.

Το Wordpress είναι το πιο διάσημο σύστημα αφού παρέχει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης δημιουργίας ιστοσελίδων παρουσίασης.

Μετρικές και παρακολούθηση απόδοσης SEO

Στο τελευταίο μέρος του σεμιναρίου παρουσιάζονται εργαλεία ανάλυσης της αποτελεσματικότητας των ενεργειών βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης καθώς και μετρικές KPIs χρήσιμες για τη σύνταξη SEO reports. Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων που έχει μία καμπάνια SEO με στόχο την επέκταση και αναπροσαρμογή της. Η μέτρηση των αποτελεσμάτων από τις ενέργειες SEO είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία μιας ιστοσελίδας και καθοριστική για τη βελτίωσή της. Χρειάζεται πάντα να γίνεται παρακολούθηση των ενεργειών βελτιστοποίησης και μέτρηση των αποτελεσμάτων ώστε να ελέγχεται ο βαθμός στον οποίο αυτά επετεύχθησαν. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνεται η επιτυχία ή η αποτυχία των αρχικών στόχων και είναι δυνατή η αναπροσαρμογή ενεργειών και ο επανασχεδιασμός ενός πλάνου που θα οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα.

Στο σεμινάριο Search Engine Optimization αναλύονται διεξοδικά και παρουσιάζεται η χρήση συγκεκριμένων εργαλείων SEO.

Γιατί να επιλέξετε το συγκεκριμένο σεμινάριο Search Engine Optimization

Επιλέξτε το σεμινάριο SEO της imarketing.gr γιατί αυτά που σας διδάσκουμε τα εφαρμόζουμε στην πράξη και τα αποτελέσματα μπορείτε να τα ελέγξετε μόνοι σας! Πιο συγκεκριμένα η σελίδα αυτή εμφανίζεται στην πρώτη θέση των αποτελεσμάτων αναζήτησης στο www.google.gr σε περίπτωση που αναζητήσετε κάποιον από τους παρακάτω όρους αναζήτησης:
Όρος αναζήτησης Θέση στο Google #
"σεμινάριο βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης" 1η θέση στα αποτελέσματα αναζήτησης
"σεμινάριο μηχανές αναζήτησης" 1η θέση στα αποτελέσματα αναζήτησης

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο SEO

Το σεμινάριο SEO απευθύνεται σε

 • Ιδιοκτήτες / διαχειριστές ιστοσελίδων ή ηλεκτρονικών καταστημάτων, καθώς θα αποκτήσετε γνώσεις πάνω στη βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης και θα συντηρείτε την ιστοσελίδα σας ακολουθώντας τις βέλτιστες τεχνικές SEO. Η βελτιστοιποίηση για μηχανές αναζήτησης είναι μία συνεχόμενη διαδικασία και προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα και να εμφανιστεί η ιστοσελίδα σας στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης απαιτείται καθημερινή ενασχόληση. Κατ' αυτό τον τρόπο θα έχετε τον πλήρη έλεγχο των ενεργειών και θα επωφεληθείτε πολλαπλά σε σχέση με το αν αναθέτατε τις ενέργειες αυτές σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη.
 • Φοιτητές και αποφοίτους σχολών που επιθυμείτε να εργαστείτε πάνω σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο και πολλά υποσχόμενο κλάδο του Digital Marketing, αφού πρόκειται για μία δεξιότητα εξαιρετικά χρήσιμη για τις περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέσω του διαδικτύου με χειροπιαστά μη αμφισβητήσιμα αποτελέσματα. Ειδικότερα το σεμινάριο ενδείκνυται σε φοιτητές οικονομικών σχολών, πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Επαγγελματίες του κλάδου της πληροφορικής που θέλετε να επεκτείνετε τις γνώσεις σας και να εξειδικευτείτε πάνω στις τεχνικές βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης. Η βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης είναι ένας δυναμικός κλάδος του marketing με ιδιαίτερες προοπτικές, καθώς σε αντίθεση με άλλες τεχνικές digital marketing, οι επισκέπτες αναζητούν από μόνοι τους την επιχείρηση, χωρίς να βομβαρδίζονται με ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα.
 • Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και διευθυντικά στελέχη που επιθυμείτε να καθοδηγείτε και να ελέγχετε αποτελεσματικά τις ενέργειες SEO που πραγματοποιούν οι συνεργάτες σας Κατά αυτό τον τρόπο θα μάθετε να μιλάτε τη γλώσσα τους, να τους κατευθύνετε και να τους ζητάτε συγκεκριμένες ενέργειες και αποτελέσματα.

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο SEO είναι εξ αποστάσεως και περιλαμβάνει προσωπικό μάθημα - coaching στο SEO από το Χρήστο Ζιάκη. Αφού αποκτήσετε το σεμινάριο, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να προγραμματίσουμε ποια μέρα και ωρα σας βολεύει να πραγματοποιηθεί η τηλεκπαίδευση διάρκειας 5 ωρών. Η τηλεκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος Skype. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον εισηγητή σε ζωντανό χρόνο. Το σεμινάριο συνοδεύεται από e-book με σημειώσεις για τη βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης που περιλαμβάνουν θεωρητικές έννοιες, γλωσσάρι, χρήσιμες παραπομπές και εργαλεία.

Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο.

Ανακεφαλαιώνοντας, μέσα από το σεμινάριο SEO θα μάθετε τεχνικές υλοποίησης και ελέγχου μιας στρατηγικής βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης. Τα οφέλη για την ιστοσελίδα σας ή το ηλεκτρονικό σας κατάστημα συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία, σύμφωνα με την έρευνα "The Role and Importance of Search Engine and Search Engine Optimization" (Jain, A. 2013):

 • Δημοτικότητα: Με την εφαρμογή τεχνικών SEO η δημοτικότητα της ιστοσελίδας αυξάνεται.
 • Προβολή: Μόλις ένας ιστότοπος έχει βελτιστοποιηθεί όσον αφορά στο SEO του, θα αυξήσει την προβολή του ιστότοπου στις μηχανές αναζήτησης και έτσι περισσότεροι δυνητικοί πελάτες θα επισκεφθούν τον ιστότοπο σας.
 • Στοχευμένη επισκεψιμότητα: Η βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης αυξάνει τον αριθμό επισκεπτών στον ιστότοπο για τις στοχευμένες λέξεις-κλειδιά.
 • Υψηλή απόδοση επένδυσης (ROI): Μια ολοκληρωμένη στρατηγική SEO μπορεί να φέρει υψηλότερη απόδοση της επένδυσης από οποιοδήποτε άλλο είδος marketing, καθώς το SEO ανήκει στις τεχνικές του Permission Marketing αφού ο ενδιαφερόμενος αναζητεί από μόνος του την επιχείρηση σας σε αντίθεση με τις τεχνικές του Interruption Marketing όπου ο χρήστης προσεγγίζεται μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων.

Ποιοι είμαστε

Είμαστε μια ομάδα ειδικών στην πληροφορική που έχουμε κοινό πάθος το διαδίκτυο και τις επιχειρηματικές προκλήσεις του. Η εμπειρία μας, η μακρόχρονη μεταξύ μας συνεργασία και το σχήμα οργάνωσης μας, εξασφαλίζει σε εσάς, τους υφιστάμενους και μελλοντικούς συνεργάτες μας, μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην στρατηγική Internet με αποτελεσματικότητα και συνέπεια. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε στο Internet με βιώσιμα και σταθερά βήματα.Ποιο είναι το όραμα μας


Επικοινωνια
(+30) 2310 60 30 45

Ανθοκήπων 62, 56224, Θεσσαλονίκη

Μέλος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου