Σεμινάρια Digital Marketing

Μπορείτε να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε τα e-Courses της imarketing.gr

Διαθέσιμα εκπαιδευτικά σεμινάρια:

  • Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης 5 ώρες
  • Κατασκευή Ιστοσελίδας με χρήση του συστήματος Wordpress 6 ώρες
  • Κατασκευή eShop με χρήση του συστήματος Wordpress - WooCommerce 9 ώρες
  • Internet Marketing για τουριστικές επιχειρήσεις 6 ώρες
  • Internet Marketing για επιχειρήσεις Real Estate 6 ώρες

Ποιος είναι ο εισηγητής του σεμιναρίου;

Χρήστος Ζιάκης Digital Marketing PhD Linkedin Facebook

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Δρ. Χρήστος Ζιάκης, μηχανικός πληροφορικής, απόφοιτος Εφ. Πληροφορικής, απόφοιτος MSc στην Επιχειρηματική Πληροφορική, διδάκτορας του τμήματος Εφ. Πληροφορικής και επιστημονικός συνεργάτης του εργαστηρίου ISeB Lab (Information Systems and e-Business Lab) της σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επιπρόσθετα έχει 15ετή εμπειρία ως προγραμματιστής και ειδικός SEO ως ελεύθερος επαγγελματίας και ιδρυτής της imarketing.gr. Συμμετέχει ως CTO σε νεοφυείς επιχειρήσεις και εισηγείται ως επισκέπτης καθηγητής σε μαθήματα Digital Marketing στην ενότητα "Βελτιστοποίησης για Μηχανές Αναζήτησης" σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (MBA, MIS), στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και σε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.

Ερευνητικό έργο του εισηγητή - Search Engine Optimization

Πρόσφατη έρευνα για τη Βελτιστοποίηση για Μηχανές Αναζήτησης - SEO και τις παραμέτρους που επηρεάζουν τα αποτελέσματα αναζήτησης δημοσιεύτηκε στην ειδική έκδοση "Search Engine Optimization" του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Future Internet.