Σεμινάρια Digital Marketing

Μπορείτε να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε τα e-Courses της imarketing.gr

Διαθέσιμα εκπαιδευτικά σεμινάρια:

  • Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης 5 ώρες
  • Κατασκευή Ιστοσελίδας με χρήση του συστήματος Wordpress 6 ώρες
  • Κατασκευή eShop με χρήση του συστήματος Wordpress - WooCommerce 9 ώρες
  • Internet Marketing για τουριστικές επιχειρήσεις 6 ώρες
  • Internet Marketing για επιχειρήσεις Real Estate 6 ώρες

Ποιος είναι ο εισηγητής των σεμιναρίων;

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Δρ. Χρήστος Ζιάκης, μηχανικός πληροφορικής, απόφοιτος Εφ. Πληροφορικής, απόφοιτος MSc στην Επιχειρηματική Πληροφορική, διδάκτορας του τμήματος Εφ. Πληροφορικής και επιστημονικός συνεργάτης του εργαστηρίου ISeB Lab (Information Systems and e-Business Lab) της σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επιπρόσθετα έχει 15ετή εμπειρία ως προγραμματιστής και ειδικός SEO ως ελεύθερος επαγγελματίας και ιδρυτής της imarketing.gr. Συμμετέχει ως CTO σε νεοφυείς επιχειρήσεις και εισηγείται ως επισκέπτης καθηγητής σε μαθήματα Digital Marketing στην ενότητα "Βελτιστοποίησης για Μηχανές Αναζήτησης" σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Digital Diploma του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (LLC) του Αμερικάνικου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης (ACT).