Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) Ανοιχτού Κώδικα

Με τον όρο CMS (Content Management Systems) ορίζουμε τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου. Αυτά σας επιτρέπουν με τη χρήση ενός κωδικού πρόσβασης να διαχειρίζεστε την ιστοσελίδα, ανεβάζοντας κείμενα και φωτογραφίες, χωρίς να έχετε γνώσεις προγραμματισμού. Τα συστήμα CMS διακρίνονται σε συστήματα ανοιχτού κώδικα και συστήματα κλειστού κώδικα. Τα συστήματα κλειστού κώδικα ονομάζονται Custom CMS.


Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Ανοιχτού Κώδικα

Τα συστήματα ανοιχτού κώδικα (Open Source CMS), όπως το Wordpress, το Joomla ή το Drupal, είναι συστήματα που επιτρέπουν τη γρήγορη ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας, αφού έχουν το παρακάτω χαρακτηριστικό:

Για κάθε ένα από τα συστήματα αυτά υπάρχει μία μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών σε όλο τον κόσμο, που συνεισφέρουν με τον κώδικα τους και παρέχουν τη δυνατότητα σε τρίτους προγραμματιστές, να χρησιμοποιήσουν τα κομμάτια του κώδικα σε διάφορες εφαρμογές που αυτοί αναπτύσσουν για εμπορικούς και μη λόγους. Με τη χρήση λοιπόν αυτών των κομματιών κώδικα, κάποια εταιρία πληροφορικής ή ακόμα και ένας freelancer προγραμματιστής, μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, άρα και οικονομικά, να αναπτύξει μία ιστοσελίδα ή μία διαδικτυακή εφαρμογή.

Πλεονεκτήματα χρήσης κώδικα ανοιχτού λογισμικού:

  • Δυνατότητα ιδίας παραμετροποίησης και επέκτασης από το διαχειριστή χωρίς την διαρκή ανάγκη εμπλοκής κάποιου προγραμματιστή
  • Υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών (ενσωματώνουν διαδικασίες και πρακτικές που είναι γενικώς παραδεκτές και αποτελεσματικές)
  • Μικρότεροι χρόνοι υλοποίησης
  • Διαλειτουργικότητα με εξωτερικές πλατφόρμες
  • Αποφυγή «παγίδευσης» λόγω υιοθέτησης συγκεκριμένων κλειστών τεχνολογιών που δεσμεύουν μελλοντικές αποφάσεις και δυσχεραίνουν την αλλαγή
  • Αξιοπιστία (Το λογισμικό είναι δοκιμασμένο από πολλούς και αποφεύγονται αρνητικές εκπλήξεις και σφάλματα)
  • Ασφάλεια (Ο κώδικας μελετάται από πλήθος ανθρώπων, άρα τα όποια κενά ασφάλειας εντοπίζονται και διορθώνονται με μεγάλη ταχύτητα)

Και ένα μεγάλο μειονέκτημα...

Το τελευταίο πλεονέκτημα μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο μειονέκτημα των συστημάτων ανοιχτού κώδικα, η ασφάλεια.
Και αυτό γιατί καθημερινά ανακαλύπτονται κενά ασφαλείας στα δημοφιλή CMS και σχεδόν καθημερινά βγαίνουν οι απαραίτητες ενημερώσεις προκειμένου να σφραγιστούν τα κενά ασφαλείας που εντοπίστηκαν. Αν ο προγραμματισμός της σελίδας δεν έχει γίνει με μέριμνα την αναβαθμισιμότητα της εφαρμογής ή ιστοσελίδας σας, ή η παραμετροποίηση της εγκατάστασης δεν έχει γίνει με σωστό τρόπο, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η ιστοσελίδα σας να δεχθεί επίθεση, καθώς είναι θέμα χρόνου να πέσετε θύμα κάποιου χάκερ. Επιπλέον η δυσκολία αποκατάστασης του προβλήματος έχει να κάνει με την ποιότητα της εργασίας που έχει γίνει, με την υποστήριξη και τη σωστή παραμετροποίηση. Είναι πολύ σημαντικό αν έχετε ή θέλετε να δημιουργήσετε μία ιστοσελίδα με χρήση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα, να βεβαιωθείτε ότι το CMS θα είναι πάντα ενημερωμένο στην τελευταία έκδοση του και ότι υπάρχει συχνός έλεγχος της. Η αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση είναι σημαντική, καθώς αυτή κλείνει διάφορες τρύπες που υπάρχουν στα συστήματα και εντοπίζονται από τους χάκερ που προσπαθούν να υποκλέψουν στοιχεία από την ιστοσελίδα σας, να στείλουν μαζικά email από την email διεύθυνσή σας ή να προωθήσουν δικές τους σελίδες αξιοποιώντας την φήμη και την επισκεψιμότητα σας.

Συστήματα ανοιχτού κώδικα και χακάρισμα ιστοσελίδων

Είναι ενδεικτική η αναφορά της εταιρίας Sucuri για το πρώτο 4μηνο του 2016, σύμφωνα με την οποία από τις 100 ιστοσελίδες που χακάρονται, το 78% αυτών χρησιμοποιεί το λογισμικό Wordpress. [ Διαβάστε εδώ την αναφορά της εταιρίας Sucuri ].
Οι χάκερς το πιο πιθανό να μην έχουν κάτι προσωπικό μαζί σας. Οι περισσότερες επιθέσεις είναι αυτοματοποιημένες. Ρομποτάκια σαρώνουν όλο το διαδίκτυο και όταν εντοπίσουν ότι μία ιστοσελίδα είναι φτιαγμένη με κάποιο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα και υπάρχει κενό ασφαλείας, επιτίθενται.

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι όταν πρόκειται για αλλαγή βασικής έκδοσης του συστήματος διαχείρισης, τότε η μετατροπή της ιστοσελίδας από την μία έκδοση στην άλλη, ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικό φόρτο εργασίας και το κόστος να είναι υψηλό.

Να μην επιλέξω σύστημα ανοιχτού λογισμικού;

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η χρήση ενός συστήματος ανοιχτού λογισμικού είναι απαραίτητη, καθώς σε άλλη περίπτωση το κόστος ανάπτυξης μιας custom εφαρμογής είναι απαγορευτική. Για παράδειγμα μία ιστοσελίδα η οποία λειτουργεί ως forum, αν αναπτυχθεί με σύστημα ανοιχτού λογισμικού, μπορεί να κοστίσει με βάση τις εργατοώρες μερικές εκατοντάδες ευρώ, ενώ αν αναπτυχθεί εντελώς custom και ο προγραμματιστής πρέπει να γράψει χιλιάδες γραμμές κώδικα, το ποσό μπορεί να εκτιναχτεί σε 10πλάσια επίπεδα.

Δε λέμε όχι στα συστήματα διαχείρισης ανοιχτού κώδικα, απλά δίνουμε έμφαση στη σωστή εγκατάσταση και παραμετροποίηση τους και στη σωστή συντήρηση τους. Εάν επιλέξετε ένα open source CSM θα πρέπει να έχετε ένα συμβόλαιο υποστήριξης και αναβάθμισης που θα επιτρέπει την εταιρία με την οποία συνεργάζεστε να ασχοληθεί ουσιαστικά με την ιστοσελίδα σας και την αναβάθμιση της κάθε φορά που θα χρειαστεί.

Σας μπερδέψαμε;

Ωστόσο, επειδή η εμπειρία μας μας έχει διδάξει πολλά, στην imarketing έχουμε αναπτύξει ένα custom σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, το οποίο ενδείκνυται για ιστοσελίδες παρουσίασης, ειδησεογραφικά portal και άλλα. Με χρήση του custom συστήματος μας το κόστος για μια ποιοτική δουλειά παραμένει χαμηλό, και αποφεύγονται προβλήματα και πολλές φορές μεγάλα έξοδα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την αναβάθμιση του κώδικα της ιστοσελίδας σας.

Συγγραφή κειμένου: Χρήστος Ζιάκης